Redskab

Til eleven: Spørgsmål til refleksion

Bilag til 'Fokus på identiteten som faglært – et redskab til dialog og refleksion'

Nedenstående spørgsmål kan hjælpe dig med at fastholde et fokus på dine karakterstyrker og udviklingen af dem. Vi bruger spørgsmålene i vores samtaler.

Grundforløbselever

 1. Hvilke fem karakterstyrker har du valgt som dine?
 2. Hvordan kommer karakterstyrkerne til udtryk i den måde, du arbejder på? Alene og sammen med andre.
 3. Hvilke succesoplevelser har du haft med at trække på dine karakterstyrker siden sidst?
 4. Hvornår er du sidst blevet udfordret, så du måtte bruge dine karakterstyrker? Sæt ord på situationen, hvad der udfordrede dig, og hvordan du brugte dine karakterstyrker. 
 5. Hvilke karakterstyrker tror du, at du kommer til at skulle bruge mest i resten af grundforløbet?
 6. Hvilke karakterstyrker tror du, at du kommer til at skulle bruge mest, når du på et tidspunkt skal i oplæring?
 7. Hvilke karakterstyrker kunne du godt tænke dig at arbejde endnu mere med?
 8. Hvordan kan du komme til at arbejde videre med de karakterstyrker? Hvem kan hjælpe dig? Og hvad kan du selv gøre?

 

Hovedforløbselever

 1. Hvilke fem karakterstyrker har du valgt som dine?
 2. Hvordan kommer karakterstyrkerne til udtryk i den måde, du arbejder på? Alene og sammen med andre.
 3. Hvilke succesoplevelser har du haft med at trække på dine karakterstyrker siden sidst?
 4. Hvornår er du sidst blevet udfordret, så du måtte bruge dine karakterstyrker? Sæt ord på situationen, hvad der udfordrede dig, og hvordan du brugte dine karakterstyrker. 
 5. Hvilke karakterstyrker tror du, at du kommer til at skulle bruge mest i resten af uddannelsen?
 6. Hvilke karakterstyrker har brugt mest i din oplæring?
 7. Hvilke karakterstyrker kunne du godt tænke dig at arbejde endnu mere med?
 8. Hvordan kan du komme til at arbejde videre med de karakterstyrker? Hvem kan hjælpe dig? Og hvad kan du selv gøre?

 

Kreditering

Redskabet er udarbejdet af PLUSS

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.