Redskab

Samtaleark til kontaktlærersamtale

Bilag til forløbet 'Fokus på identiteten som faglært – et redskab til dialog og refleksion'

Inspiration til spørgsmål, der kan stilles til kontaktlærersamtalen

Faglig stolthed

 • Hvad er du lykkedes fagligt med, siden sidste gang vi talte sammen?
 • Har du fået god faglig feedback siden sidste gang, vi talte sammen? Hvad fik du at vide?
 • Hvad kunne du godt tænke dig at blive endnu dygtigere fagligt til frem til næste gang?

Mestring

 • Hvordan bærer du dig ad med at lære ny teori?
 • Hvad gør du, hvis det er udfordrende for dig eller vanskeligt?

Faglige rollemodeller

 • Hvem ser du fagligt op til? Fx her på skolen eller et andet sted?
 • Hvad kan personen fagligt, som du også gerne vil være endnu bedre til?
 • Hvordan kunne du komme til at lære endnu mere af dem?

Nysgerrighed

 • Er der noget, du er særlig nysgerrig på i forhold til din uddannelse?
 • Er der noget, som interesserer dig særligt meget?
 • Har du noget, som du personligt gerne vil blive rigtig god til? Mål?

Kreativitet

 • Er du kreativ?
 • Hvordan?

Trivsel

 • Hvordan trives du i klassen?
 • Hvordan er du opmærksom på de andre elever?
 • Hvordan trives du med lærerne?
 • Er der en eller flere, du særligt ser op til?
 • Uddyb?

Relationer

 • Er du god til at møde andre mennesker?
 • Hvad gør du, når du møder et nyt menneske?

Samarbejde

 • Hvordan fungerer du i gruppearbejdet?
 • Hvad kan du bidrage med i gruppearbejdet?
 • Hvad gør du, når gruppen bliver uenig?

Rummelighed

 • Hvordan er du til at bære over, når andre begår fejl?
 • Hvordan har du det med at begå fejl?
 • Hvordan håndterer du dine følelser, hvis andre begår fejl? Når du selv begår fejl?

Lederskab/ansvar

 • Møder du til tiden?
 • Hvor meget fravær har du?
 • Får du lavet lektier?
 • Søger du selv viden?
 • Hvis det er svært at lave en opgave/læse og forstå en tekst – får du bedt om hjælp?

 

Kreditering

Redskabet er udarbejdet af PLUSS

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.