Artikel

Digital portfolio - skab sammenhæng mellem teori og praksis

Opdag et didaktisk design for en digital logbog i dette forløb. Gennem korte videoer og en køreplan lærer du, hvordan samarbejdet mellem skole og oplæring styrkes ved hjælp af Microsoft OneNote.

Formålet med den digitale logbog er at forbedre forbindelsen mellem skole og oplæring. Eleven dokumenterer det samme faglige område både i skoleperioden og under oplæring. Undervisere og den oplæringsansvarlige bruger logbogen som et lærings- og refleksionsværktøj, der støtter elevens faglige refleksioner gennem undersøgende samtaler.

Logbogen er designet generisk og kan tilpasses til alle niveauer og uddannelser med få ændringer. Implementeringen af den digitale logbog afhænger af, om den kun bruges til didaktiske principper eller integreres som en fast del af uddannelsen.

En trin-for-trin guide

Her præsenteres en detaljeret guide, der hjælper dig med at komme i gang med logbogen på en overskuelig måde. Følg de trinvise instruktioner, så du hurtigt kan implementere logbogen i din læringsproces.

Denne vejledning giver dig en forståelse af, hvordan du bedst kan udnytte det digitale værktøjs potentiale i både skole- og oplæringsperioden uanset dit erfaringsniveau.


Få indsigt i formålet med den digitale logbog for både oplæringsansvarlig, elev og lærer gennem videoen "3 spørgsmål om digital logbog." Videoen uddyber, hvordan logbogen gavner de involverede parter og deres rolle i processen.

Se videoen 3 spørgsmål om digital logbog her.


Arbejdet med den digitale logbog følger en detaljeret køreplan, der beskriver alle processer, aktører og aktiviteter involveret i logbogens brug.

Du kan se køreplanen her.

 


I den digitale logbog for et bestemt forløb fokuserer læreren på tre forudvalgte fagområder. Logbogen indeholder dokumentation af disse fagområder både i skoleperioden og oplæringsperioden.

Se et konkret eksempel på dette i den følgende video.

 


Når lærergruppen har valgt de overordnede emner for logbogen, udarbejdes en skabelon til brug.

På følgende link findes inspiration til, hvordan dette kan gøres, inklusive en downloadbar skabelon til arbejde med logbogen.


Før arbejdet påbegyndes, er det afgørende, at IT-afdelingen er bekendt med projektet. Dette opnås blandt andet gennem de links, der er nævnt ovenfor.

På skivecollege.dk kan IT-afdelingen få information om opgaven med at drive og installere Microsoft OneNote-skabeloner på elevernes mobile enheder. Det er også en god idé at afsætte tid til en dedikeret undervisningsgang, hvor logbogen installeres, og programmets vigtigste funktioner gennemgås.


I skoleperioden kan den digitale logbog bruges på følgende måder:

  • Uge-revy: Sidst på ugen, efter frokost, samles eleverne i små grupper og viser deres logbog til hinanden. De deler viden og indhold.
  • Pit-stop: Efter endt afprøvning, redskabsbrug, teknik eller produktion tager eleven billeder og noter.
  • Kaffe+: Sidst på dagen sorterer eleven billederne på sin telefon og udvælger de vigtigste.
  • Safari: Logbogen integreres i opgaver som fejlfinding (f.eks. udenfor) og sjove repetitionsopgaver rundt på værkstedet.
  • Feedbacksamtale: Læreren bruger elementer fra logbogen i vejlednings- og feedbackprocesser. 

Samarbejdet med oplæringen om den digitale logbog sikres ved at tydeliggøre formålet med logbogen i samarbejdsdokumenterne for den givne oplæringsperiode. På Skive College har de udviklet en Smartguide, og på viakidz.org findes et eksempel på beskrivelsen af logbogsarbejdet.

Der kan også laves små videoer, der afstemmer forventningerne til brugen af logbogen under oplæringen (se videoen "God sammenhæng mellem skole og praktik" som eksempel på YouTube.com).

Det bedste samarbejde mellem skole og oplæring opnås gennem dialog. Vi har positive erfaringer med at drøfte logbogen på møder mellem lærere og den oplæringsansvarlige. Vores virksomhedskonsulenter er informeret om, hvordan vi arbejder med logbogen. Inden en virksomhed får elever, der benytter den digitale logbog, tages der personlig kontakt til den oplæringsansvarlige.


Denne version af den digitale logbog er et supplement til elevens læringsprocesser både i skolen og under oplæringen. Vi anbefaler, at logbogens anvendelse ikke overtager elevens dagligdag. Elever med særlige læringsvanskeligheder drager fordel af logbogens enkle design og de indbyggede funktioner som oplæsning, diktering og global søgning på indhold. Hvis logbogen får for stor rolle, kan det forhindre ønskede læringsfordele, da logbogen kan opleves som en kognitiv byrde.

De mest effektive opfølgninger sker, når eleven selv vælger og præsenterer sin egen læring. Fremvisningen rummer alle taksonomiske niveauer, hvilket støtter den digitale logbogs inkluderende potentiale.


Kreditering 

Lektor Steen Cnops Rasmussen, Via University College.

Uddannelsesleder Kenneth N. Olesen, Skive College.


Højlund, C., Egendal, J., & Mark, L. (2017). Portfolio - et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Læring og medier online, Portfolio, refleksion og feedback, nr. 17. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lom/article/view/25297/144784.

Jacobsen, D., & Bahrenscheer, J. G. (2017). Digital portfolio og peer to peer feedback - skaber transfer og engagerede studerende. Læring og medier online, Portfolio, refleksion og feedback, nr. 17. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lom/article/view/26342/144806.

Kjærbæk, L., & Christensen, I. M. F. (2017). Mål, motivation og fokus i undervisningen med e-portfolio. Læring og medier online, Portfolio, refleksion og feedback, nr. 17. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lom/article/view/25608/144781.

Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv. (2008). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Qvortrup, A., & Keiding, T. B. (2017). Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium. Læring og medier online, Portfolio, refleksion og feedback, nr. 17. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lom/article/view/26400/145011.

Saltofte, M., & Krill, C. (2017). Portfolio i praksis: læring, refleksion og kreativitet. 1. udgave. Kbh.: Hans Reitzel.

Schilling, B. (2019). Professionsudvikling: praksisnært, opgavestyret, kollaborativt. 1. udgave. Kbh.: Hans Reitzel.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.