Artikel

Den digitale uddannelsesbog

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i samarbejde med fem kommuner udviklet en digital uddannelsesbog til understøttelse af dialogen mellem elev, skole og oplæringssted.

Skolen har i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter fra kommunerne optimeret strukturen i elevernes uddannelsesbøger ved at udnytte funktionaliteten i OneNote, så bøgerne er mere overskuelige og intuitive at tilgå for brugerne.

 

Vejledningsvideo

Derudover har skolen udviklet en vejledningsvideo til eleverne, som er indsat på forsiden af uddannelsesbøgerne. Videoen giver vejledning til anvendelse af uddannelsesbøgerne og beskriver forventninger til brugen af uddannelsesbøgerne.

 

Vejledningssite

Skolen har tillige udviklet et vejledningssite målrettet oplæringsvejlederne på lærepladsen, så de på en nem og brugervenlig måde kan se indholdet i uddannelsesbøgerne. Vejledingssitet har endvidere til formål at afhjælpe de tekniske udfordringer ved brug af den digitale uddannelsesbog.

 

Kompetencekort

Uddannelsesbøgerne indeholder et kompetencekort, som eleven og læreren udfylder undervejs og ved afslutningen af hvert skoleforløb. Kompetencekortet er et supplement til skolevejledningen og giver anledning til refleksion over elevens udvikling i bredere forstand end alene den faglige.

Materiale til forberedelse og efterbehandling af elevernes oplæringsperioder

Skolen er optaget af, at lærerne arbejder med forberedelse og efterbehandling af elevernes oplæringsperioder. Skolen har systematiseret og formaliseret denne opgave, således at eleverne gennemgår et læringsforløb på klassen i ugen op til den kommende oplæringsperiode som forberedelse til oplæringen.

Læringsforløbet er integreret i skolens læringsplatform, således at eleverne har adgang til læringsforløbet under hele deres uddannelsesforløb. Skolen har tilpasset indholdet i uddannelsesbøgerne til denne pædagogiske praksis for at øge anvendelsesgraden for både lærere og elever.

Det samlede materiale fra skolens projekt findes på disse links:  

På YouTube finder du en vejledningsvideo til uddannelsesbogen, der er målrettet eleverne og hjælper dem med at forstå, hvordan de skal bruge den. 

På SOSU FVHs hjemmeside er der et vejledningssite om uddannelsesbøgerne, der er målrettet oplæringsvejlederne og giver dem instruktioner til, hvordan de bedst kan udnytte bøgerne.

 

Kreditering

IKT- og læringsansvarlig, Per Nordby Jensen, SOSU FVH

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.