Fastholdelse

Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, og i dette tema sætter vi fokus på den sidste nye viden og forskning om fastholdelse.

Vi kigger nærmere på den gode start på uddannelsen, gode overgange til praktikken og faglig støtte og pædagogik der fastholder som grundlag for at mindske frafaldet.

Materialerne er udarbejdet af FastholdelsesTaskforcen - som var et fireårigt satspuljeprojekt - der har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge. 

Materialerne er udvalgt med henblik på at inspirere til at tænke og arbejde hele vejen rundt om frafaldsproblematikken.

Fotograf: Katrine Catalan
Elev har gang i flere skærme Fotograf: Katrine Catalan
Eleverne har fokus på underviseren Fotograf: Katrine Catalan
Elever i dialog med hinanden på værkstedet Fotograf: Katrine Catalan
Siden er opdateret 26. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.