Forskning og viden

Den sproglige dimension

I denne rapport præsenterer Rambøll Management Consulting og Nationalt Center for Kompetenceudvikling den værktøjsspecifikke evaluering af Den Sproglige Dimension som pædagogisk værktøj.

Den Sproglige Dimension er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet af FastholdelsesTaskforcen og er en tilgang for faglærere, der giver metoder og værktøjer til at identificere, medtænke og arbejde med det sproglige element i undervisningen.

Formål

Formålet med den kvantitative effektanalyse er, at undersøge om Den Sproglige Dimension har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af værktøjet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter eller fraværet af samme.

 

Hovedpointer

  • Effektanalysen finder ingen tegn på, at Den Sproglige Dimension styrker elevernes fastholdelse på de hold der undervises af lærere, som har gennemført kompetenceudvikling i værktøjet.
  • Virkningsevalueringen bidrager til at forklare fraværet af en signifikant positiv fastholdelseseffekt af skolernes samarbejde med FastholdelsesTaskforcen om Den Sproglige Dimension.
  • Fraværet af en signifikant positiv fastholdelseseffekt skyldes sandsynligvis forhold knyttet til implementeringen af indsatsen frem for fejlagtige antagelser om, at det pædagogiske og didaktiske indhold i Den Sproglige Dimension har potentiale til at styrke elevernes forståelse af fagstof, motivation for undervisningen og fastholdelse.
  • Sammenfattende tegner virkningsevalueringen et billede af, at lærerne på implementeringsskolerne anvender dele af det pædagogiske værktøj. Derdudover at kompetenceudviklingen i højere grad end før arbejder refleksivt med elevernes sprogforståelse.

 

Kreditering

Rapporten er udgivet af Rambøll i 2017.

Det anvendte evalueringsdesign kombinerer en registerbaseret effektanalyse med en virkningsevaluering.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.