Fagbilag, vejledning og prøver

Her finder du gældende fagbilag og vejledning for naturfag - eud.

Fagbilaget til er en del af grundfagsbekendtgørelsen. Bilaget fastsætter de rammer, som skolen skal tilrettelægge undervisningen indenfor. Vejledningen uddyber reglerne i bekendtgørelsen og giver samtidig inspiration til undervisning og prøver.

Fagbilag 2020

Vejledning 2021

Vejledning til godskrivning for grundfag 2020