© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Om grundfagsbekendtgørelsen (9 min.)

I videoen kan du høre om grundfagsbekendtgørelsens indhold, herunder fagbilagenes opbygning, de faglige mål, kernestof, niveauer, karaktergivning, prøver og kompetencevurdering. 

 

 

Eux

Eux-loven

Oversigt over uddannelser med eux
I uddannelsernes bekendtgørelse § 3. findes kravene til grundfag og gennemførte niveauer for optagelse i eux-hovedforløb.

 

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala