Didaktik i faget

Undervisningens rammer skal give mulighed for, at eleverne kan bruge deres naturvidenskabelige viden i en erhvervsfaglig sammenhæng. Det eksperimentelle arbejde skal fremme elevernes nysgerrighed, åbenhed og undersøgende holdning. Her kan du finde inspiration til undervisningen i i naturfag.

Undervisningen skal vise sammenhængen mellem fagets metoder og modeller og elevens uddannelsesområde, og der lægges vægt på fagets centrale arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete problemstillinger.

Se materialer, artikler og forløb i temaet Naturvidenskabsstrategien.

Siden er opdateret 29. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.