Projektoplæg

På niveau D og C udarbejder eleven en projektrapport over et emne fra deres uddannelse eller et alment emne. Projektet har til hensigt at evaluere, hvor kompetent eleven er til at gennemføre matematisk modellering. Her kan du finde eksempler på projektoplæg.

I projektoplægget indgår, at eleven kan opstille spørgsmål af praktisk karakter, afgrænse den del af spørgsmålet, der kan belyses ved beregninger, løse de matematiske problemer, der er forbundet dermed, samt anvende såvel matematisk sprog som hverdagssprog derom. Et projekt er kendetegnet ved at indeholde problemformulering, analyse og konklusion. Kravet om, at eleven selv skal opstille og afgrænse problemet er centralt for, at der er tale om et projekt og ikke en opgave.

Projektoplægget kan have mange former, og der er vide grænser for, hvordan det kan være udformet. Nogle lærere vælger at udlevere meget styrende projektoplæg, som er beregnet til at give eleverne stort set al den vejledning de har brug for, i projektforløbet. Andre lærere ønsker at udlevere et kort oplæg, der primært beskriver formkravene til projektet, og lade styringen af projektforløbet foregå i mundtlig dialog med eleverne. Det er op til læreren at vælge den form, som passer bedst i den konkrete undervisning. Du kan se eksempler på forskellige projektoplæg nedenfor.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.