It i faget

Her finder du eksempler på, hvordan it kan inddrages i undervisningen.

Det kan være en del af målet for undervisningen, at eleverne behersker en eller flere digitale teknologier. Derudover kan læreren vælge at anvende it som didaktisk middel til at understøtte elevernes forståelse af matematikken.

Digitale brugerkompetencer i regneark, dynamiske geometriprogrammer eller CAS-programmer er mål for undervisningen, når skolens valg af matematiske emner eller erhvervets anvendelse af matematik indebærer sådanne digitale værktøjer.

Digitale læremidler kan endvidere vælges som didaktisk hjælpemiddel til at fremme elevens forståelse af matematikken. De digitale læremidler didaktiseres, så elevernes forståelse af matematikken og dens anvendelse styrkes.

Læreren kan vælge at bruge en digital teknologi til aktiviteter, hvor eleverne kan arbejde med faget på nye måder, der tænkes at give bedre forståelse, større sikkerhed eller på anden måde støtter læringen i matematik. Så er det ikke et mål, at eleverne bliver dygtige til at bruge værktøjet, men at værktøjet hjælper eleverne med at blive dygtige til matematik.

Digitale teknologier kan indgå som didaktisk middel i undervisningen med forskellig funktion:

 • Det moderne værktøj
 • Håndtering af store datamængder
 • Støtte til læringen i matematik
 • Opsamling af læring

Eksempler

(Bilag fra vejledningen)

It-inddragelsen giver læreren mulighed for at:

 • Øge forståelsen af matematikken og dens anvendelse
 • Flytte undervisningen fra “hvordan” til “hvorfor”
 • Opdage misforståelser eller mangel på forståelse hos eleverne
 • Bringe matematikken ud af klasserummet eller tage virkelighedens matematik ind i klasse-rummet, fordi realistisk materiale lettere kan håndteres med digitale værktøjer
 • Bruge mere tid på at facilitere elevernes individuelle læring end på instruktion
 • Bruge undersøgelse og konklusion mere og minimere mængden af færdighedstræning og “robotlæring”
 • Finde nye muligheder for induktiv undervisning

Eleverne undersøger forskellige sammenhænge og tegner grafiske modeller af dem. Derefter arbejder de med andre repræsentationer af modellerne, herunder forskrifter, og kategoriserer forskellige typer af funktioner. Denne proces fører eleverne fra undersøgelse til opdagelse af forskellige sammenhænge og forskellige relationer mellem variable. Ved denne undervisningsform er det digitale program en støtte for forståelsen, fordi sammenhængene kan visualiseres hurtigere og bedre end på papir, og modellerne er hurtigere at fremstille.

Den traditionelle formelsamling kan erstattes af, at eleverne selv arbejder med, hvordan de vil huske det, de lærer. Et eksempel herpå er, at eleverne selv fremstiller deres ”formelsamling” fx i programmet Onenote. Eleverne skal formulere sig på skrift om deres beregninger, hvilket tvinger dem til at systematisere og erkende den matematik, de har arbejdet med.

I eksemplet giver anvendelsen af det digitale læremiddel ny mulighed for at arbejde med elevernes forståelse både af funktioner og deres egenskaber og af funktioner som model for et praktisk forhold, fordi sammenhængen mellem modellen og det, den viser, kan visualiseres tydeligere end på papir, og uden at processen med at tegne graferne stjæler opmærksomheden.

Eksemplet har til hensigt at lære eleverne at kunne overskue overfladen på tredimensionale figurer. En animationen kan hjælpe eleven til at forstå, hvilken overflade den udfoldede figur har.

Aktiviteten foregår i Padlet.dk. Aktiviteten har til formål, at arbejdet med emnet brøker indledes med en afdækning af, hvad eleverne i klassen ved om emnet i forvejen. Opgaven afdækker elevernes forudgående viden, og denne viden bliver tillige delt i klassen.

To eksempler på dialogopgaver med it

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Konstruktion af kurvehanksbude
Geogebra-filmen viser konstruktionen af en kurvehanksbue i mureruddannelsen. I det konkrete eksempel er det meningen, at eleverne skal arbejde sammen to og to. Den ene elev skal fortælle den anden elev, hvad der foregår i filmen. Hvis den elev, der forklarer, kører fast, kan eleverne stoppe filmen, den anden elev kan måske forklare, eller de kan spørge læreren, hvis begge er i tvivl. Opgaven kan have mange variationer. Eleverne kan selv tegne og speake, en elev kan indtale speak, og der kan naturligvis arbejdes med enklere emner end denne lidt komplicerede konstruktion.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Areal af rektangel
Geogebrafilm, hvor eleverne skal finde ud af, hvad der foregår, og konkludere sammenhængen mellem siderne og arealet i et rektangel – herunder de særlige forhold for kvadratet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.