Forløb

Opvarmning til musik

Få inspiration til, hvordan eleverne kan arbejde med opvarmningsprogrammer til musik. I forløbet kombinerer eleverne teori og praksis, når de i grupper finder musik og øvelser, laver små koreografier og sammensætter og afprøver et opvarmningsprogram. 

Forløbet kan bruges til færdighedsområdet musik og bevægelse - og egner sig til idræt på F,E,D og C-niveau. Materialet er gennemprøvet af elever på den pædagogiske assistentuddannelse.

Eleverne lærer konkrete praktiske øvelser i kombination med teoretisk viden om, hvorfor vi skal varme op. De lærer hensigtsmæssige arbejds- og træningsprincipper - og så bliver de klogere på anatomi, fysiologi og musikvalg og sammenhængen mellem musik og bevægelse. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Om forløbet

Forventet omfang: 5 gange 4 lektioner

Mål:

 • Eleven kan sammensætte et opvarmningsprogrammer med relevante øvelse
 • Eleven kan udføre og instruere i øvelserne
 • Eleven kender forskel på øvelser til ledopvarmning, gang/løb, lav puls, høj puls, sving, styrke, hop og til udstrækning
 • Eleven kender stræk til alle store muskelgrupper
 • Eleven kan vælge musik, som passer til en øvelse og ved hvilken BMP, der skal bruges til de forskellige elementer i opvarmningsprogrammer
 • Eleven kan forklare hvad der sker i kroppen under opvarmning
 • Eleven kan begrunde hvorfor vi skal varme op
 • Eleven kan udføre, nedskrive og reflektere over fysiologiske test omkring opvarmning

 

Planlægning/overvejelser

Læreren kan vælge at starte hver undervisningsgang med at præsentere et opvarmningsprogram til inspiration, og så sætte særligt fokus på enkelte delelementer både praktisk og teoretisk samt lave udvalgte forsøg.
 

Inddragelse af it

BPM-tæller: Eleverne kan downloade apps på deres telefoner, så de kan tælle taktslag i de musiknumre, de skal bruge til de forskellige dele af et opvarmningsprogram. 

Spotify/audacity: Eleverne kan lave playlister til deres opvarmningsprogrammer

Fotos/videooptagelser af øvelser med mobiltelefon: Eleverne kan tage fotos eller video af bestemte øvelser til deres opvarmningsprogrammer, som kan bruges i deres opvarmningsprogram.

Samspil med andre fag:

På EUX kan forløbet med fordel trække på matematik C i forhold til forståelsen af forsøgenes resultater og arbejdsfysiologien.

 

Forløbets opbygning og tilrettelæggelse

 1. Introduktion, ledopvarmning og musikvalg

Forberedelse: Som lektie til første gang kan læreren bede eleverne læse om musikvalg og finde 3 gode musiknumre.

Forløbet starter med en teoretisk og praktisk introduktion til opvarmning, herunder hvordan man opbygger et opvarmningsprogram, hvad der sker i kroppen under opvarmning, fysiologi, BPM (beats per minut) m.v..

Læreren instruerer i et helt opvarmningsprogram som eksempel. Programmet kan evt. printes og udleveres.
Se eksempel på skabelon til opvarmningskema.

 

Aktiviteter

 • Teoretisk introduktion til forløbet.
 • Fælles opvarmning, hvor læreren instruerer.
 • Fokus på valg af musik og det første delelement af et opvarmningsprogram: ledopvarmning. 
 • Grupperne arbejder med deres opvarmningsprogrammer.
 • De nedskriver taktslag til valgte sange og eksperimenterer med forskellige bevægelser.
 • Som afslutning får hver gruppe tildelt en del af et opvarmningsprogram, som de skal  instruere de øvrige grupper i med musik, de selv har valgt og sat bevægelser til. 

 

 1. Puls, sving og opvarmningsforsøg

 • Grupperne arbejder videre med deres opvarmningsprogrammer.
 • Fokus på det andet og tredje delelement: Let puls og Sving. Opvarmningsforsøg.

 

Opvarmningsforsøg 

 • Det kan være en god ide at illustrere formål og virkning af opvarmning gennem et opvarmningsforsøg. Læreren udvælger 4 øvelser, som eleverne i grupper udfører henholdsvis før og efter et opvarmningsprogram. Forsøgets resultater nedskrives. 
 • Efter forsøget reflekterer grupper over deres resultater.  

 

 1. Styrkeøvelse og løb og hop

 • Grupperne arbejder videre med deres opvarmningsprogrammer.
 • Fokus på det fjerde og femte delelement: Styrkeøvelse og løb og hop - og på hensigtsmæssige træningsteknikker.

 

 1. Strækforsøg

 • Grupperne arbejder videre med deres opvarmningsprogrammer, som skal være færdige før næste gang.
 • Fokus på det sjette delelement: Stræk + strækforsøg
 • Stræk-forsøg. Fokus på elevernes individuelle smidighed i forhold til det optimale. Dette indgår som del af arbejdet med kropsbevidsthed. 

 

 1. Afprøvning af opvarmnngsprogrammer 

Forberedelse: Inden 5. undervisningsgang afleverer hver gruppe et nedskrevet opvarmningsprogram til læreren. Afleveringen indeholder opvarmningsprogrammet og teoretiske overvejelser omkring opvarmning og musikvalg og resultaterne af forsøgene. 
Læreren kan desuden lade eleverne score sig selv på en skala fra 1 til 5  i forløbets mål inden forløbet og igen efter forløbet.

 • Eleverne afprøver deres opvarmningsprogrammer på andre elever
 • Eleverne modtager feedback på deres opvarmningsprogrammer og aflevering. 

 

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Tora Møller. 

Siden er opdateret 12. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.