Forløb

Grundtræning i idrætsundervisningen

Video og forslag til aktiviteter giver inspiration til arbejdet med grundtræning i idrætsundervisningen. Gennem forløbet møder eleverne styrketræning og konditionstræning. Forløbet kombinerer teori og praksis og inddrager elementer som leg og konkurrence.

I bekendtgørelsen for idræt fra 2019 er der lagt vægt på, at eleverne skal arbejde med at forbedre deres fysiske form. Formålet med dette forløb er at give inspiration til dette arbejde gennem grundtræning. Forløbet er gennemført med elever fra den pædagogiske assistentuddannelse, men vil kunne målrettes andre uddannelser.

 

Inspirationsvideo til forløb i grundtræning (3 minutter)

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Formålet med forløbet er, at eleverne opnår forståelse for betydningen af at være i god form. Eleverne arbejder på at fremme deres fysiske form, indøver gode trænings- og arbejdsteknikker og udvikler samtidig forståelse for anatomi og fysiologi.

I forløbet veksles der mellem teori og praksis i hallen. I den teoretiske del af undervisningen indgår træningslære. I hallen får eleverne erfaringer med forskellige måder at træne fx. kondition på gennem interval - og kontinuerlig træning. Eleverne lærer om begreber som fx. superkompensationsprincippet, kondition, de får både viden om og erfaringer med træning ved forskellig intensitet, og lærer måder at måle og opleve træningens intensitet på ved hjælp af både pulsmålinger og brug af Borgs skala. Forløbet byder yderligere på viden om træning af styrke og begreber som sæt, repetitioner og restitution. 

Planlægning af forløbet

Forløbet er tænkt som et forløb med en varighed på 3-4 uger med to undervisningsgange af 2 lektioner hver uge, men forløbet kan også sagtens organiseres på andre måder. Forløbet opbygges som en kombination af teori og praksis og opbygges med progression.

Læreren kan i forløbet eksplicere hvilken betydning fysisk aktivitet har for sundhed og livskvalitet.

Når læreren planlægger grundtræningsforløbet kan han/hun overveje at indtænke forskelligt fokus de forskellige undervisningsgange.

Forslag til fokus: 

  • Grundtræning ude

  • Grundtræning med fokus på leg

  • Grundtræning med fokus på kamplege/ kampsport/konkurrence

  • Grundtræning med fokus på styrke

  • Grundtræning med fokus på kondition

  • Grundtræning  med fokus på kondition og styrke

 

Læreren kan overveje, hvordan den teknik og de arbejdsstillinger, som læres, kan overføres til elevernes fremtidige arbejdsfunktion og på den måde på sigt medvirke til at forebygge arbejdsskader.
Det kan også være relevant at inddrage erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag i arbejdet med at indøve hensigtsmæssige arbejds- og træningsteknikker.

Motivation

Det er afgørende at arbejde med elevernes motivation for at træne. Elever bliver motiveret af forskellige tilgange til træning, så i det omfang det er muligt, er det en god ide at præsentere eleverne for forskellige træningstilgange.

 

Gennemførelse

Fysiologiske test

Som del af forløbet indgår forskellige fysiologiske tests. Læreren kan overveje at både starte og afslutte forløbet med test af styrke og kondition, fx. ved en bip-test. Eleverne kan derved se, om de gennem forløbet har opnået en fremgang. 

 

Afslutning på forløbet

Eleverne laver deres egne træningsprogrammer, som kan afprøves på en bestemt målgruppe.

Eleverne kan formidle programmet ved hjælp af appen: ThingLink og videooptagelser .

Eleverne kan også selv gennemføre træningsprogrammet over en længere periode og nedskrive resultaterne. 

 

Kreditering

Tora Møller, underviser på SOSU H Brøndby

Siden er opdateret 16. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.