Forskning og viden

Inspirationshæfte: Helhedsorienteret undervisning

Her kan du få Inspiration til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret undervisning.

Inspirationshæftet

Metoderne i hæftet støtter en undervisningsform, som skaber mening for eleverne. Den centrale tankegang i helhedsorienteret undervisning er, at elever lærer bedst, når de kan se meningen med det, de skal lære. I hæftet får du konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med helhedsorienteret undervisning i egen undervisning og med dit team af kollegaer.

 

Centralt for helhedsorienteret undervisning er 

  • at underviserne kan gennemføre et brancherelevant helhedsorienteret forløb ud fra elevernes reelle kompetencer
  • at underviserne kan planlægge helhedsorienterede undervisningsforløb i lærerteamet med vægt på differentiering og elevens motivation
  • at underviserne kan gennemføre en motiverende tilrettelagt helhedsorienteret undervisning med et metodevalg, der tager højst muligt afsæt i det fagfaglige/erhvervsfaglige og i praksisnærhed
  • at underviserne kan gennemføre undervisning, der er individuelt differentieret ud fra elevernes uddannelsesplaner, enten som praktiske opgaver i det praktiske læringsrum eller som case-baserede opgaver i det teoretiske læringsrum
  • at underviserne kan gennemføre evaluering, bedømmelse og opfølgning i forbindelse med den enkelte elevs progression og opfyldelse af mål ved overgang til hovedforløb på valgt uddannelse.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af FastholdelsesTaskforce. 
Læs mere på fahot.dk.

 

Læs mere om helhedsorienteret undervisning gennem Nationalt Center for Kompetenceudvikling og Rambølls evalueringsrapport: Helhedsorienteret undervisning fra 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.