Om helhedsorientering

Helhedsorienteret undervisning er rettet mod at skabe meningsfulde forløb, der knytter an til praksis fra erhverv og samfund.