Unge og voksne elever tilbydes GF+ med en samlet fast varighed på 10 uger umiddelbart forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del (GF2). Her kan du finde vejledning og oversigt over erhvervsfag og kombinationsfag samt eksempler på fagretninger.

Forløbet er målrettet uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at styrke deres forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene til hovedforløbet.

Formålet med GF+ er at afklare eleverne og gøre dem parate til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Vejledning til fagpersoner der udbyder og tilrettelægger GF+
Folder til brug i vejledningssituationen

Læs mere om grundforløb plus (GF+) på uvm.dk

Introduktion til Grundforløb plus  Webinar (51 minutter) fra januar 2020 ved pædagogisk konsulent Michael Ørum Henriksen og fagkonsulent Martin Seehagen. Afspilles bedst i Google Chrome.