Grundforløbets 1. del er for elever, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse. I forløbet indgår erhvervsfag, som giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer.

Den enkelte skole udbyder fagretninger, så eleverne får indblik i forskellige brancher, hvilket gør det nemmere for at vælge den rigtige uddannelse.