Forskning og viden

Hvad kendetegner de gode voksenpædagogiske miljøer?

Denne undersøgelse beskriver skolernes perspektiver på voksenpædagogiske miljøer, og hvad der kendetegner disse.

Inddragelse af realkompetencer i undervisningen er et aspekt af en pædagogik, som har direkte sammenhæng med reformens intention om, at alle voksne elever får anerkendt deres realkompetencer, og at denne anerkendelse har betydning for deres uddannelsesforløb, som eventuelt afkortes og i alle fald bygger videre på deres realkompetencer.

Fokus er på, hvilken betydning samlægning af unge og voksne elever har over for separate hold for unge og voksne, og hvilken viden lærerne har om de voksnes realkompetencer, og hvordan de inddrager disse i undervisningen. Afsluttende ser EVA på, hvad der kendetegner gode voksenpædagogiske miljøer.

 

EVA anbefaler

Understøt arbejdet med voksenpædagogiske miljøer

For at understøtte, at euv-eleverne mødes af et voksenpædagogisk miljø, der understøtter deres læringsbehov, anbefaler EVA, at skolerne prioriterer udviklingen af voksenpædagogiske miljøer, ved at skolerne samler de voksne elever på færre hold, særligt på grundforløbet. Det kan også ske, ved at skolerne sikrer, at lærerne har de nødvendige kompetencer til at skabe stimulerende læringsmiljøer, og styrker vidensdelingen på tværs af skoler for at fremme god praksis.

Styrk inddragelsen af de voksnes kompetencer i undervisningen

For at understøtte en konkret inddragelse og brug af euv-elevernes forskellige kompetencer i undervisningen anbefaler EVA, at skolerne arbejder med metoder til at sikre, at de voksnes realkompetencer inddrages i undervisningen. Dette kan foregå, ved at lærerne får kendskab til de voksnes kompetencer, fx ved at undervisningen på alle nye forløb som udgangspunkt starter med, at deltagerne præsenterer deres erfaringer med det, der skal undervises i, gennem afholdelse af elevsamtaler mv.

Kreditering

Rapporten Voksenpædagogiske miljøer på euv er udarbejdet af EVA.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.