Forskning og viden

Evaluering af 'Projekt Trivsel på EUD'

Arbejde med øget trivsel skal ses som en helhedsorienteret indsats. Trivsel kan ikke isoleres til et enkelt niveau, enkelte personer eller indsatser, men skabes gennem en strategisk og samlet indsats på skolen.

En indsats på trivselsområdet skal først og fremmest ses som en kulturel indsats, som noget, der tænkes ind i den daglige praksis og organisering.

I 2012 fulgte og evaluerede Center for Ungdomsforskning et projekt for PsykiatriFonden om "Støtte til sårbare elever " på erhvervsuddannelserne.  

PsykiatriFonden igangsatte i 2009 "Erhvervsskoleprojektet" med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet havde til formål at opkvalificere erhvervsskolernes lærere og vejledere gennem øget viden om og indsigt i konkrete værktøjer, der kan støtte sårbare unge gennem uddannelsen.

Erhvervsskoleprojektet pegede på, at der var behov for viden og metoder, der kan kvalificere erhvervsuddannelsernes arbejde med at støtte sårbare elever. Erfaringerne fra projektet viste samtidigt, at der er behov for mere strukturelle og organisatorisk forankrede indsatser, som beskæftiger sig sammenhængende med, hvordan skolerne kan arbejde på at udvikle og implementere god praksis i forhold til at støtte psykisk sårbare elever og elever med misbrugsproblemer.

Det resulterede i projekter "Projekt trivsel på EUD", som er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med at støtte og fastholde sårbare unge og unge med misbrugsproblemer i uddannelse. CeFUs evaluering af projektet har haft til formål at følge og dokumentere udviklingsprojektet og vurdere projektets effekter i forhold til at udvikle og afprøve en trivsels- og rusmiddelpolitik på to udvalgte erhvervsskoler for herved at skabe god praksis på området. Evalueringen er tilrettelagt som en kvalitativ proces- og deltagerevaluering og er hovedsageligt baseret på observationer af projektets aktiviteter og på fokusgruppeinterviews med projektets deltagere.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af CeFu (Center for Ungdomsforskning), Aalborg Universitet, 2011.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.