Forskning og viden

Erhvervsskolen som en attraktiv social ramme

En styrket indsats omkring de fysiske rammer er vigtig, som en del af arbejdet med elevernes trivsel på erhvervsskolerne. Dette materiale fokuserer på fire relevante områder i arbejdet med de fysiske rammer.

Et af erhvervsuddannelsesreformens klart formulerede mål er, at ”Tilliden til og trivsel på erhvervsskolerne skal styrkes”. Det betyder, at der nu gennemføres nationale trivselsmålinger på erhvervsuddannelserne, og da den første nationale trivselsmåling blev gennemført i efteråret 2015, viste resultatet, at erhvervsskolerne generelt scorer lavt, når det kommer til de fysiske rammer (Børne- og Undervisningsministeriet 2015). Derfor er det vigtigt med en styrket indsats omkring de fysiske rammer som en del af arbejdet med elevernes trivsel.

 

DCUM peger på fire relevante områder i arbejdet med de fysiske rammer på erhvervsskolerne

Det organisatoriske niveau: Hvilke bygningsfysiske opdateringer og justeringer kræver erhvervsskolereformen?

Skolen som social ramme Hvordan kan det fysiske miljø understøtte skolen som social ramme?

Rammer til motion og bevægelse: Hvordan kan I på erhvervsskolerne arbejde med de fysiske rammer, så de understøtter reformens krav om 45 minutters gennemsnitlig bevægelse hver dag på grundforløb 1 og 2?

Virkelighedsnær undervisning: Hvordan kan I kan arbejde med det fysiske miljø i forhold til at skabe virkelighedsnær og praksisorienteret undervisning?

Hele inspirationsmaterialet

Find 'De fysiske rammer på erhvervsuddannelserne' på dcum.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.