Forskning og viden

Analyse af erhvervsskolers og faglige udvalgs indsatser for at få elever i praktik

Epinion har udarbejdet en analyse for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som undersøger erhvervsskolers og faglige udvalgs gode indsatser for at få elever i praktik på erhvervsuddannelserne.

Formål

Undersøgelsens formål er at understøtte målet om at flere elever skal gennemføre en erhvervsuddannelse med en praktikplads i en virksomhed. Epinion har undersøgt, hvad der kendetegner det praktikpladsopsøgende arbejde på de erhvervsskoler og faglige udvalg, hvor en større andel elever end forventet får en ordinær uddannelsesaftale. Rapporten bygger på både kvantitative data og kvalitative interviews, som er lavet med personer fra erhvervsskoler og faglige udvalg.

Den gode praksis er formidlet i to inspirationskataloger og plakater, som er målrettet erhvervsskoler og faglige udvalg. Inspirationsmaterialet er eksempler på god praksis i forhold til at få elever i en ordinær uddannelsesaftale. 

Hovedpointer

Den kvantitative analyse viser blandt andet, at hvis man er elev på en erhvervsuddannelse, der ikke tilbyder skolepraktik, er der større chance for, at man får en ordinær uddannelsesaftale. Analysen viser også, at hvis der er skolepraktik på uddannelsen, er der større chance for, at eleverne kommer i ordinær uddannelsesaftale, hvis skolen ikke selv huser praktikcentret. Derudover viser analysen, at det er positivt for andelen af elever i ordinær uddannelsesaftale, når eleverne gennemsnitligt er ældre på uddannelsen, og at det praktikpladsopsøgende arbejde er forankret i skolens enkelte uddannelsesafdelinger sammenlignet med samlet i ét praktikcenter.

Eksempler på, hvad skolerne kan gøre i forhold til at få elever i ordinære uddannelsesaftale, er fx:

  • At have en eller flere medarbejdere, som er dedikeret til det praktikpladsopsøgende arbejde, og som arbejder målrettet med at etablere og vedligeholde relationer til virksomheder.
  • Et tidligt og vedvarende fokus på praktikpladssøgning i elevernes uddannelse. Eleverne skal mødes med en forventning om, at en praktikplads er en meget central del af deres uddannelse. 

Eksempler på, hvad de faglige udvalg kan gøre i forhold til at få elever i ordinære uddannelsesaftale, er fx:

  • Løbende at revidere uddannelsens indhold, så elever har de faglige kompetencer, som virksomhederne aktuelt efterspørger.
  • Det faglige udvalg kan gøre det lettere for virksomheder at blive godkendt til at have elever i praktik ved at forenkle og digitalisere godkendelsesprocessen, så det bliver nemt for virksomhederne.

Datagrundlag 

  • Kvantitativ regressionsanalyse som viser, hvilke skoler og faglige udvalg, der er gode til at få elever i ordinær uddannelsesaftale, når der kontrolleres for forskellige rammevilkår. 
  • Survey blandt uddannelsesledere på erhvervsskoler. 
  • Casebesøg på otte udvalgte skoler og otte faglige udvalg, som cases for god praksis i det praktikpladsopsøgende arbejde. Der er i alt foretaget 62 interviews med i alt 115 personer, herunder elever, ledere, repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg og repræsentanter fra de faglige udvalg. 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Epinion på vegne af Styrelsen og Undervisning og Kvalitet og er udgivet i 2020.

Analyse af erhvervsskolers og faglige udvalgs indsats for at få elever i praktik

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.