Realkompetencevurdering

Realkompetencevurderingen klarlægger elevens forudsætninger i forhold til den uddannelse, de ønsker. Det er skolen, der foretager vurderingen af elevens kompetencer.

Formål med
realkompetence-
vurdering

Formålet er, at elevens uddannelsesforløb begynder på det rette niveau, og at eleven undgår dobbeltuddannelse.

Skolen lader kompetencevurderingen indgå i den personlige uddannelsesplan, således at eleven eventuelt kan få godskrevet dele af uddannelsen.

Skolen vurderer blandt andet elevens forudgående skoleundervisning, uddannelse eller eventuel beskæftigelse. Derfor er det vigtigt, at eleven medbringer sine papirer og dokumentation fra tidligere uddannelse og eventuel erhvervserfaring.

 

Realkompetencevurdering på uvm.dk

På uvm.dk kan du finde information om realkompetencevurderingen og læse mere om, hvad eleven skal gøre, både hvis eleven er under 25 år eller 25 år eller ældre.

På siden finder du også en fælles vejledning om realkompetencevurdering for ledige. Vejledningen er udgivet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Find siden her (uvm.dk)

 

Sidens indhold

På siden kan du læse mere om realkompetencevurderingen generelt, og derudover kan du finde oplysninger om fx:

  • Adgangskrav
  • Optagelse
  • Eud og euv
  • Kontaktoplysninger til Kontor for Erhvervsuddannelser
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.