Erhvervsrettet digital udvikling

Erhvervsrettet digital udvikling omhandler konkret praktisk arbejde, som leder frem mod udvikling af digitale artefakter, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af iterative designprocesser samt modifikation og videreudvikling af digitale artefakter med relevans i en erhvervsfaglig kontekst. Her kan du finde inspiration til undervisningen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Introduktion til erhvervsrettet digital udvikling

I videoen introducerer Ole Raal fra Tech College kompetenceområdet Erhvervsrettet digital udvikling. Inspirationsmaterialerne finder du nedenfor.

Værktøjer og ressourcer til underviseren

Eleverne skal lære at arbejde systematisk med innovations- og designprocesser for derigennem at kunne komme med idéer til modifikation eller videreudvikling af artefaktet. Nedenfor finder du konkrete forslag til værktøjer og elementer, der kan inddrages i undervisningen indenfor kompetenceområdet Erhvervsrettet digital udvikling.

Det være hensigtsmæssigt at lade eleverne beskrive deres idé grafisk, f.eks gennem forskellige former for skitser og prototyper. I dette dokument forklares forskellen mellem skitser og prototyper og der gives forslag til konkrete prototypeværktøjer. 

Introduktion til brugergrænseflader, herunder oversigt over fagbegreber som fx UI, TUI, SUI, AUI. 

I dokumentet gives der forslag til, hvordan der kan arbejdes med personas, undersøgelser af brugergrupper og brugertests.

Siden er opdateret 25. juni 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.