Didaktiske principper

Inspiration om strategier og didaktiske principper, når du planlægger læringsforløb med programmering.

Undervisningen organiseres omkring temaer og projekter med erhvervsfaglig relevans for den enkelte uddannelsesretning, hvor kernestof og supplerende stof skal dækkes gennem indholdet.  Den erhvervsfaglige toning skal sikre, at eleverne oplever faget som vedkommende og direkte anvendeligt i faglige sammenhænge, og undervisningen tilrettelægges således, at alle elever bliver så dygtige som de kan i undervisningsforløbet.

Undervisningen tilrettelægges ved brug af didaktiske principper, herunder:

  • “Use-modify-create”-progression:
    •  Use: Eleven anvender og analyserer eksempler på digitale artefakter
    • Modify: Eleven modificerer digitale artefakter, fx i forhold til andre brugere eller opgaver, som artefaktet skal løse
    • Create: Eleven skaber selvstændigt (nye dele af) et digitalt artefakt
  • Stepwise Improvement”, som teknik til trinvis, iterativ og systematisk udvikling af digitale artefakter og
  • Worked Examples”(kombineret med “faded guidance”) til illustration af eksemplariske løsningsprocesser.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.