Artikel

Undervisning i programmering

Eva Petropouleas, Cand.Mag.Art, Dramaturgi, Professionshøjskolen Absalon, fortæller i fem videoer om strategier og didaktiske principper, når du planlægger læringsforløb med programmering. 

Introduktion

© Eva Petropouleas

Selvom det er nødvendigt at kunne nogle rent tekniske programmeringsmæssige færdigheder, er det ikke hensigtsmæssigt på et almentdannende niveau at fokusere på et eller flere bestemte sprog. Tværtimod bør fokus lægges på logikken bag programmeringen og en generel forståelse af programmeringsstrukturer, som er generiske fra sprog til sprog.
Artiklen "Teaching programming" af Michael E. Caspersen findes i Computer Science Education, kapitel 9. 

Progression

© Eva Petropouleas

Mange læringsressourcer anvender en “bottom-up” tilgang, hvor man først skal mestre en række basale koncepter, inden man gradvist bliver introduceret til mere avancerede koncepter og principper. Vi ønsker at udvikle interesse, kritisk tænkning, kreativitet og brede kompetencer inden for programmering og Computational Thinking. Hør om tre didaktiske principper i forhold til progression.

 

Eksempler

© Eva Petropouleas

Undersøgelser viser, at eksempler er afgørende, når elever skal konstruere mentale modeller. De skal være forståelige for elever - ellers kan de ikke bruges til at konstruere effektive mentale modeller - for at minimere cognitive load kun et eller få nye koncepter.

 

Abstraktion og mønstre

© Eva Petropouleas

Hvis eleverne kun støttes i at forestille sig programmering ud fra, hvad der er muligt i et givent sprog, begrænses deres tanker voldsomt. Derfor er det afgørende at arbejde med modeller og koncepter, som så efterfølgende abstraheres og simuleres i den konkrete programmering. Programmering bør ikke være i et sprog, men ind i et sprog.

 

Proces

© Eva Petropouleas

Forslag til tre didaktiske principper i forhold til proces:

  • Afslør proces og pragmatisme
  • Tilbyd stilladsering gennem trinvise selv-forklaringer
  • Anvend og undervis i inkrementel udvikling gennem “Stepwise improvement” (udvid, konkretisér, omstrukturér)
Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.