Eksempel fra praksis

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Erfaringer med dannelsesture på grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne, hvor elever har fået mulighed for at få indsigt i deres fags historie og kultur. Alle ture gik til andre landsdele og varede 2-4 dage. Her finder du videoer og beskrivelser af ture fra 48 projekter. 

I fire videoer fortæller projektdeltagere fra de fire hovedområder om deres erfaringer og faglige udbytte ved at besøge i virksomheder og brancherelevante kulturinstitutioner. Dannelsesturene blev støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I to videoer giver elever, lærere og ledere anbefalinger videre til andre skoler, der ønsker at planlægge lignende ture.

Anbefalinger til andre skoler, der vil planlægge ture

 

Anbefalinger fra lærere

Turene skal have faglig relevans for elevernes uddannelse, både før, under og efter.  De deltagene lærere skal have ansvaret for planlægning og virksomhedskontakt og sikre den røde tråd. Det øger det faglige udbytte at fastsætte læringsmål for turen, der kobler sig til et tema eller fag i undervisningen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Anbefalinger fra elever

Læreren skal være tydelige om turens formål. Sørg for faglig relevans, grundig forberedelse og forventningsafstemning inden turen. Der skal være balance mellem fritid og faglige aktiviteter.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Erfaringer fra hovedområderne

 

Teknologi, byggeri og transport

I videoen fortæller lærere og elever fra Syddansk Erhvervsskole om turen til Aarhus. Murer- og tømrerelever var på byvandring i forskellige bydele, hvor de studerede arkitektur, materialer og eksempler på byggestile. Besøg i Den gamle by gav indblik i gamle håndværk og tur på savværk gav forståelse for træfagenes produktionsformer.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

KDF - Jordbrugets Uddannelsescenter var i København. Eleverne var inddraget i planlægning af tur til blandt andet Folketinget og Landbrug og Fødevarer. Samfundsfagsundervisningen gav eleverne teoretisk baggrund for at få det maksimale ud af besøgene.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Omsorg, sundhed og pædagogik

SOSU Syd var på gåtur med hjemløse i Aarhusområdet gjorde stort indtryk på eleverne. Det gav indblik i udsattes levevilkår, misbrug og sygdomme. Bazar Vest rummer en særlig kultur. Stenomuseet som formidler viden om forskning i sygdomme og sundhed er relevant SOSU- og Pædagogisk assistent-eleverne . Forberedelse, baggrundsviden inden turen er vigtig for at få bedst mulig udbytte, fortæller projektleder Carsten B Jørgensen

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Kontor, handel og forretningsservice

Tre eux- og en eud-klasse fra Roskilde Handelsskoles grundforløb 1 var på virksomhedsbesøg i Aarhus. Hovedformålet med turen var at præsentere eleverne for mulighederne på detail- og handelsområdet, med henblik på at kvalificere elevernes valg af uddannelsesretning. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Kontor, handel og forretningsservice

117 elever fra Skive College var på tur i København. Eleverne kom blandt andet bag kulisserne i Tivoli, hvor de fik indblik i driften. Besøget var relevant for afsætning og innovation.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Introduktion til Kend dit fag - en rejse i tid og sted

Jonas K Todsen, konsulent ved Pluss Leadership, fortæller om projektet og opsummerer erfaringerne.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.