Tværfagligt samarbejde omhandler dagtilbuddets samarbejde med fx:

  • sundhedsplejen
  • tandplejen
  • socialrådgivere
  • frivillige aktører
  • PPR.

Det tværfaglige samarbejde kan indebære samarbejde om konkrete aktiviteter, hvor fagprofessionelle sammen arbejder med børnene og evt. deres familier. Det kan også indebære koordination af fagprofessionelles arbejde eller sparring mellem fagprofessionelle med forskellige faglige kompetencer.

Nogle samarbejdspraksisser er forankret i dagtilbuddet, hvor medarbejderne er de centrale aktører. Andre er forankret i fx den kommunale familieafdeling, og ledere og medarbejdere i dagtilbud indgår i samarbejdspraksisserne på linje med andre fagprofessionelle, forældre og frivillige aktører.

Samarbejdet mellem dagtilbud og øvrige aktører kan finde sted sammen med barnet, men det kan også finde sted i andre sammenhænge, fx ved møder i tværfaglige fora, hvor ønsket er at sikre en sammenhængende og koordineret tilgang til barnet fra de aktører, der er i kontakt med barn og familie.