Redskab

Legende læring kan skabe sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole.

Når man leger, så lærer man. Sådan kan I bygge bro mellem dagtilbud, SFO og skole. Her finder du to film med eksempler på, hvordan I kan arbejde med legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole.

Legende læring kan være et af jeres redskaber, når I skal skabe en god overgang med sammenhæng og tryghed for de kommende skolebørn. 

 

To film om legende læring

I disse to film kan I få inspiration til, hvordan I kan bruge legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole. Den ene film viser, hvordan udvalgte børnehaver og skoler, har brugt legen til at skabe et fælles læringsrum, på tværs af de to miljøer, som børnene skal navigere i: 

 

”Man skal kunne træde ind i legen, og være en del af legen - og så træde tilbage igen og lade børnene lege selv,”

- Christina Mikkelsen, lærer på Ådalens Skole i Frederikssund.

 

Hun fortæller i filmen, hvordan hun som voksen deltager i legen, hvor hun sammen med børnene bygger en fantasiverden. Hun peger på, hvor vigtigt det er, at hun som voksen følger børnenes spor, men samtidig tilbyder sin hjælp og inspirerer børnene, når der er behov for det.

Se Legende læring med de 4-9 årige i overgangen fra dagtilbud til skole på Youtube.com

 

Den anden film viser, hvordan I som pædagogiske personale, kan inddrage forældrene i den legende læring i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.

Se Legende læring og forældreinddragelse i dagtilbud og skole på YouTube.com

 

Om filmene

Filmene er udarbejdet af Life-Lab og Komponent og finansieret af Lego Fonden i 2023.

Siden er opdateret 09. februar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.