Barnet oplever mange overgange i sine første leveår. Det gælder både i de store overgange, når barnet begynder i dagtilbud, bliver børnehavebarn og senere starter i skole, men det gælder også de dagligdagsovergange, når barnet eksempelvis bliver afleveret om morgenen eller går fra én aktivitet til en anden.

I alle typer af overgange er det vigtigt, at pædagogisk personale og forældre samarbejder om at skabe en oplevelse af sammenhæng, tryghed og trivsel hos barnet.