Artikel

Sproglige overgange: Om at bygge bro mellem dagtilbud og skole

Sproglige aktiviteter og et fokus på sproglige overgange kan bidrage til at skabe sammenhæng for børnene i overgangen fra dagtilbud til skole.

I filmen kan I se, hvordan en gruppe af dagtilbud og skoler arbejder med at skabe sammenhæng i overgangen mellem børnehave og skole med fokus på den sprogpædagogiske praksis.

Se Sproglige overgange mellem børnehaven og 0. klasse på VIA.dk

 

Det vigtige samarbejde

Samarbejde mellem det pædagogiske personale i både dagtilbud, SFO og skole er særligt vigtigt for at skabe kontinuitet i de sproglige aktiviteter, børnene præsenteres for.

Når børnene møder genkendelige sproglige aktiviteter i det nye miljø, så er det med til at skabe en tryghed hos barnet. Det kan for eksempel være, hvis de i skolen synger nogle sange, børnene kender fra børnehaven.

Når vi skaber genkendelige aktiviteter for børnene, så hjælper vi dem med at koble og forbinde den viden, de har opbygget i børnehaven, til deres nye verden i skolen.

 

Om filmene

Filmen er udarbejdet af VIA University College i 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.