Ansøg om et forløb med Praksiskonsulenterne

Ansøg om længerevarende eller korte forløb med Praksiskonsulenterne. Her finder du ansøgningsskemaer, frister og gode råd til processen.

Længerevarende forløb (halvandet år)

Frist
I kan ansøge om længerevarende forløb næste gang fredag den 24. maj 2024.

Det er forvaltningen, der ansøger om et længerevarende forløb og udvælger et antal dagtilbud, mindst to og maksimalt fem, til at deltage i rådgivningsforløbet.

 

Hent skemaet til længerevarende forløb (word)

Skemaet skal udfyldes og sendes på mail med relevante bilag til praksiskonsulenterne@stukuvm.dk senest den 24. maj 2024.

Gode råd 

  • Overvej, hvordan I vil sikre den forvaltningsmæssige forankring. Dagtilbudschefen skal deltage som formand for styregruppen, og det er afgørende for fremdriften i forløbet, at dagtilbudschefen kan prioritere deltagelse i et opstartsmøde og ca. fire styregruppemøder og løbende sparring gennem det 1½-årige rådgivningsforløb.
  • Overvej, hvilke dagtilbud, det er særligt relevant at udvælge til deltagelse og hvorfor- og tag kontakt til Praksiskonsulenterne ved behov for sparring herom.
  • Overvej hvilke data og bilag, der er relevant at medsende (fx tilsynsrapporter, sprogvurderingsdata, politiske strategier for området, forældretilfredshedsdata, socioøkonomiske forhold, de lokale læreplaner og skriftlige evalueringer heraf mv.)
  • Afsæt tid til en samtale med de daglige ledere i de udvalgte dagtilbud, hvor I kan forventningsafstemme og sætte ord på, hvorfor I ser behov for at de deltager i forløbet.
  • Send link til de tre film til de dagtilbud, der skal deltage: (link til emu dagtilbud)

 

 

Korte forløb

Frist

I kan løbende søge om korte rådgivningsforløb. Der er løbende ansøgningsfrist til de korte rådgivningsforløb sidste hverdag i hver måned.

Både dagtilbud (kommunale, selvejende og private) og forvaltningen kan søge om et kort forløb.

 

Hent skemaet til korte forløb (word)

Skemaet skal udfyldes og sendes på mail med relevante bilag til praksiskonsulenterne@stukuvm.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.