Når ledelse når børnene

Bag den pædagogiske praksis med børnene ligger ledelsens systematiske arbejde. Det er en af hovedtankerne i denne film.

© Københavns Professionshøjskole

Filmens varighed: 8,29 min.

 

I denne film fortæller ledere og ansatte i Barnets Hus på Vesterbro i København om vigtigheden af en synlig ledelse. Hvis ledelsen afsætter tid til at være til stede på stuerne og observerer i børnehøjde, kan nyttige observationer af fx børnenes indbyrdes relationer danne afsæt for fælles refleksioner i personalegruppen.

Det er afgørende, at ledelsen rammesætter denne refleksion og evaluering blandt det pædagogiske personale. Samtidig skal ledelsen skabe mulighed for, at det pædagogiske personale kan tilegne sig ny viden.

Filmen Når ledelse når børnene (2018) er en del af Visuel pædagogisk grundbog af Søren Smidt og Svend Rossen, Københavns Professionshøjskole. Alle film kan ses på EMU Dagtilbud.

Dagtilbud - Visuel pædagogisk grundbog

Visuel pædagogisk grundbog

filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle
filmrulle

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.