Eksempel fra praksis

Det nære i det store

Hvordan fastholder vi nærhed, tryghed og trivsel for børn i storinstitutioner? I dette inspirationsmateriale kan I finde eksempler fra praksis på, hvordan I kan skabe trygge miljøer, nærvær og gode relationer.

Mand med barn på ryggen og et andet barn under armen
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Praksiseksempler fra flere storinstitutioner er blevet omsat til dette inspirationsmateriale. Det viser, at kvaliteten af den pædagogiske praksis ikke afhænger af antallet af børn eller af institutionens størrelse, men derimod af en stærk ledelse, en god organisering og en hensigtsmæssig anvendelse af de fysiske rammer.

Det nære i det store giver ledelse og pædagogisk personale konkrete redskaber til at arbejde med og reflektere over egen praksis i forhold til de tre områder, der viser sig at være udslagsgivende i forhold til at ændre praksis:

  1. Ledelse – en stærk, synlig ledelse, som formår at sikre, at rammerne for beslutningsprocesser, roller, krav og organisering er veldefinerede
  2. Organisering – en tydelig rollefordeling, forventningsafstemning og klarhed omkring arbejdsopgaver blandt personalet
  3. Fysiske rammer – et miljø, der understøtter den pædagogiske praksis og børnenes forskellige behov.

Det nære i det store er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2016. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.