Læreplanstemaet Natur, udeliv og science handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

Læreplanstemaet Natur, udeliv og science

filmrulle
Forside til Spring ud i naturen
Forside til Bæredygtighed i børnehøjde
App'en Klar parat solsmart
Forside til ForTÆL om maden
Forside til Matematisk opmærksomhed
Forside til Måleredskaber i dagtilbud