Redskab

Børnenes maddannelse

Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Her spiller gode og sunde madvaner en vigtig rolle.

I Danmark går de fleste børn i dagtilbud og alle børn går i grundskole. Dagtilbuddene og grundskolen er derfor oplagte rammer for at arbejde med maddannelse og understøtte, at alle børn og unge, uanset social baggrund, får gode og sunde madvaner.

Kompetenceudvikling

For at understøtte arbejdet i dagtilbud med 0-6-årige børns maddannelse har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde professionshøjskolen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole lanceret et nyt kompetenceudviklingsforløb om maddannelse i dagtilbud. Landets seks professionshøjskoler udbyder forløbet i hver deres region.

Du kan læse mere og tilmelde dig til kompetenceudviklingsforløbet på hjemmesiden Styrk maddannelse

 

Om materialerne

Materialet er målrettet pædagogisk og andet personale i dagtilbud, herunder bl.a. køkkenfagligt personale. Materialet giver inspiration til, hvordan man inden for rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan kan arbejde med 0-6-årige børns maddannelse, blandt andet ved give børnene en grundlæggende forståelse for mad og sundhed samt fremme deres madmod og madglæde.

Herunder finder du følgende til download

  • En vidensopsamling ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud – vidensopsamling’: Publikationen sammenfatter forskningsviden fra en skandinavisk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud.
     
  • En praksiskortlægning ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud - praksiseksempler’: Publikationen sammenfatter praksisviden fra en dansk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud.
     
  • En kort-om publikation ’Det gode måltid i jeres dagtilbud – normer, smagsoplevelser og plads til leg’: Publikationen kondenserer, tematiserer og operationaliserer vidensopsamlingen og praksiskortlægningen.
     
  • Et magasin ’Mod på lyst til mad – et magasin om det gode måltid i dagtilbud’: I magasinet giver to dagtilbud, en kommunal forvaltning og to eksperter deres bud på, hvordan man som pædagogisk personale kan arbejde fokuseret og reflekteret med børns maddannelse, måltidskultur og madmod i dagtilbud. Magasinet rummer aktivitetsark.
Siden er opdateret 12. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.