Tankerne bag

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Legen som udgangspunkt

Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser.

En evalueringskultur

Den styrkede pædagogiske læreplan skal understøtte en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt og kritisk til arbejdet – både i hverdagen og i mere organiserede evalueringsaktiviteter.

Evalueringen skal koncentrere sig om det pædagogiske læringsmiljø og om, hvordan dette miljø understøtter børnegruppens og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.