Forskning og viden

Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre

Video: Denne lille film henvender sig til forældre til børn i dagtilbud og kan vises på et forældremøde eller i forbindelse med et barns opstart i et dagtilbud.

Filmen giver forældrene en kort introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan og til, hvordan denne fungerer som redskab for jer som pædagogisk personale. Herudover hører de bl.a. om det pædagogiske læringsmiljø, det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

© Børne- og Socialministeriet

Filmens varighed: 3,36 min.

Filmen Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet, 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.