Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

Læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

Forside til Børns møde med kunst og kultur
Forside til Kunst og kultur i dagtilbud Sådan!
Forside til På spor af kunst og ord
sommerfugl
Tegning af fire børn der leger
Titlen "Madleg"
filmrulle
Forside til FRIDA
Forside til ForTÆL om maden
Forside til Rammer om det gode måltid med billeder af madsituationer