Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

Læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse

Idas ansigt to gange
Forside til Spring ud i naturen
filmrulle
Tegning af fire børn der leger
Forside til Måleredskaber i dagtilbud