Barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer. Derfor er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Ministeriets udgivelser

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog

Sprogpakken logo
Forside til Sprog er en gave
Beskåret forside af Styrk sproget. Barn med legoklodser
Sammen om digital dannelse

Viden og inspiration

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog

vuggestuebørn der kigger i en billedbog
Tegninger af fem børn der sidder på gulvet
filmrulle
Hjemmesiden Medieleg.nu