Forskning og viden

Inspirationsmateriale om kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog er helt centralt for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse nu og på lang sigt.

Her er samlet en række materialer, der kan inspirere og kvalificere jeres arbejde med læreplanstemaet kommunikation og sprog.

Materialer

Viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet.

Opsamling af forskning om kommunikation og sprog i dagtilbud publiceret fra 2007-2017.

Modulet indeholdet oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om kommunikation og sprog' samt øvelser med drøftelser, hvor I reflekterer over egen praksis.

Spørgsmål, I kan reflektere over, når I vil sætte fokus på kommunikation og sprog.

Bag om

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2018-2020 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.