Forskning og viden

Inkluderende læringsmiljøer

Forsknings- og udviklingsprojektet ”Inspirationsprogrammet – styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis” blev igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet i 2017.

Her kan I finde de inspirationsmaterialer, der blev udviklet til pædagogisk personale i dagtilbud på baggrund af projektet.

børn leger med blade
© Børne- og Undervisningsministeriet

I 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med at styrke inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis. Syv kommuner arbejdede herefter med at omsætte anbefalinger, viden og erfaringer til lokal praksisudvikling inden for fem temaer:

  • Forældresamarbejde
  • Fysiske rammer
  • Inddragelse af børns perspektiver
  • En mere varieret skoledag
  • Et godt samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund

Temaerne viser, hvordan der er forskellige greb at skrue på, og hvordan de forskellige dimensioner hænger sammen, når man ønsker at udvikle sin egen praksis, så den understøtter inkluderende læringsmiljøer.

 

Børn i leg
© Børne- og Undervisningsministeriet

Materialets indhold

Materialet til dagtilbud består af to temaer:

  • Inddragelse af børns perspektiver
  • Fysiske rammer

Hvert tema indeholder et inspirationsmateriale bestående af:

  • et temahæfte
  • to præsentationer, der indeholder hhv. vidensgrundlag og inspiration til udvikling af egen praksis
  • en vejledning.

Inspirationsprogrammet – styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis blev igangsat af Børne- og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter og gennemført af Rambøll Management Consulting og Københavns Professionshøjskole, 2017-18. Skoler, dagtilbud og en sfo fra syv kommuner deltog i projektet.

Projektet er en del af Børne- og Undervisningsministeriets samlede indsats for at følge op på anbefalingerne fra inklusionseftersynet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.