Forskning og viden

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Særligt børn i udsatte positioner har stor gavn af at gå i dagtilbud af høj kvalitet. Tiltag på et tidligt tidspunkt kan understøtte en positiv udvikling for børnene.

I denne rapport kan I finde 13 eksempler på lovende praksis mellem dagtilbud og sundhedspleje, forældre, socialrådgivere eller frivillige aktører.

Pædagog og tre børn leger med legoklodser
© VIVE

Børn i udsatte positioner har et stort behov for tæt, kvalificeret voksenkontakt i dagtilbud, for at deres kognitive, sociale og emotionelle kompetencer udvikles. Det kræver en målrettet og ofte tværfaglig tidlig indsats samt et tæt samarbejde med forældrene.

Mange kommuner arbejder med tidlig indsats og et tæt samarbejde mellem dagtilbud og tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Eksempler på tværfagligt samarbejde

Et af de 13 eksempler er etableringen af familiegrupper i dagtilbud, hvor der i dagtilbuddet fx ses en begyndende udfordring i forhold til det enkelte barns trivsel, samspil med de øvrige børn m.v. Formålet med familiegrupperne er at understøtte forældrene i forældrerollen.

Grupperne ledes af to dagtilbudspædagoger og en sundhedsplejerske og mødes typisk en gang om ugen i 12-16 uger. Her kan forældrene spejle sig i hinanden og dele erfaringer, mens pædagogerne og sundhedsplejersken kan guide og vejlede forældrene.

Et andet eksempel er målrettet gravide kvinder under 21 år, som deltager i et praktikforløb i en vuggestue op til fødslen. Derudover modtager de individuel støtte under og efter graviditeten af sundhedsplejersken og en pædagog fra barnets kommende dagtilbud. Mor og barn kan komme i dagtilbuddet, fra barnet er tre måneder gammelt, nogle timer om dagen op til fem dage om ugen.

Bag om rapporten

Som led i den politiske aftale Stærke dagtilbud blev der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene, men også socialrådgivere og frivillige aktører.

Det centrale i initiativet er en ansøgningspulje på 52 mio. kr. til kommunerne. Formålet med projektet er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel. Projektperioden løber fra 2018-2022.

Rapporten Målrettede sociale indsatser i dagtilbud. Kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen, 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.