Redskab

Demokratisk forældresamarbejde

Demokratisk forældresamarbejde betyder, at I organiserer samarbejdet, så forældrene oplever, at de har betydning og kan gøre en forskel i deres børns hverdagsliv i dagtilbuddet.

I Den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet 2018) fremgår det, at dagtilbud skal beskrive, hvordan det pædagogiske personale samarbejder med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dette inspirationsmateriale giver konkrete bud på, hvordan forældresamarbejdet kan tilrettelægges på en demokratisk måde, så det styrker hverdagsdemokratiet i dagtilbuddet og medvirker til børnenes demokratiske læring, udvikling og dannelse.

Inspirationsmaterialet består af en faglig artikel og fem værktøjer:

1. Samskabende forældresamarbejde – en faglig artikel, der kan inspirere dig til et demokratisk samarbejde med forældrene. 
2. Gør vi det, vi bør gøre? – et refleksionsværktøj til at undersøge det eksisterende forældresamarbejde og skabe øget opmærksomhed på demokratiske
udviklingsmuligheder. 
3. Dialogvæggen – et faciliteringsværktøj til, hvordan du på en nem og involverende måde kan afdække forældrenes perspektiver, ønsker og behov i en travl hverdag. 
4. Spørg undersøgende! – et dialogværktøj til, hvordan du indgår i fagligt nysgerrige og anerkendende samtaler med forældre. 
5. Find løsningen sammen! – et faciliteringsværktøj til, hvordan du afholder involverende og samskabende forældremøder. 
6. Synliggør forandringen! – et nemt evalueringsværktøj, der hjælper forældre og børn til at blive opmærksomme på positive forandringer.

 

Kreditering 

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Siden er opdateret 24. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.