Eksempel fra praksis

Når ledelse når børnene

Bag den pædagogiske praksis med børnene ligger ledelsens systematiske arbejde. Det er en af hovedtankerne i denne film.

© Københavns Professionshøjskole

Filmens varighed: 8,29 min.

 

I denne film fortæller ledere og ansatte i Barnets Hus på Vesterbro i København om vigtigheden af en synlig ledelse. Hvis ledelsen afsætter tid til at være til stede på stuerne og observerer i børnehøjde, kan nyttige observationer af fx børnenes indbyrdes relationer danne afsæt for fælles refleksioner i personalegruppen.

Det er afgørende, at ledelsen rammesætter denne refleksion og evaluering blandt det pædagogiske personale. Samtidig skal ledelsen skabe mulighed for, at det pædagogiske personale kan tilegne sig ny viden.

Bag om filmen

Filmen 'Når ledelse når børnene' (2018) er en del af Visuel pædagogisk grundbog af Søren Smidt og Svend Rossen, Københavns Professionshøjskole. Alle film kan ses på emu Dagtilbud.

Dagtilbud - Visuel pædagogisk grundbog

Visuel pædagogisk grundbog