Typer af dokumentation og evaluering

Der er mange måder at dokumentere og evaluere på i den pædagogiske praksis.

Pædagogisk dokumentation har mange former. Når man vælger en dokumentationsform, er det vigtigt at være bevidst om, hvad formålet med dokumentationen er, og hvem målgruppen er.

 

Evalueringens formål bestemmer dokumentationsformen

 

Iagttagelser af børnefællesskabet kan for eksempel anvendes til at skabe et overblik over relationsmønstre, mens observationer af og dialog med konkrete børn kan anvendes til at komme tættere på, hvilke processer der foregår, og om de virker.

 

Dokumentationstyper

Pædagogisk dokumentation har mange forskellige former. En nuanceret og systematisk evalueringspraksis vil typisk trække på flere dokumentationsformer. Eksempler er:

 • Praksisfortællinger
 • fotos
 • observationer
 • videooptagelser
 • screeninger
 • relationsskemaer
 • børneinterviews
 • tegninger

.

Evalueringstyper

Evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan kan med fordel foregå i pædagogiske fællesskaber. Evalueringen kan have fokus på konkrete aktiviteter eller være bred i forhold til tilgange/miljøer.

En hverdagsevaluering kan for eksempel fokusere på relationen mellem børn og pædagogisk personale i en konkret aktivitet.

Her kan refleksionsspørgsmålene være:

 • Hvordan forholder det pædagogiske personale sig til børnene i aktiviteten?
 • Hvilke børn bliver set og hørt og får respons, hvilke børn gør ikke, og hvorfor?
 • Hvilket børne- og læringssyn ligger til grund for det pædagogiske personales måde at relatere til og kommunikere med børnene på?
 • Hvordan reagerer børnene på personalets ageren?

 

En længerevarende evaluering kan fokusere på, i hvilket omfang de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling generelt.

Indimellem kan det give mening at få andre øjne på egen praksis, Her kan interne ressourcer som kolleger, børnene, forældre eller en leder eller eksterne ressourcer som en psykolog, et andet dagtilbud, PPR, en konsulent eller lignende komme i spil.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.