Sammenhænge

Barnet oplever mange overgange i sine første leveår.

Det gælder både i de store overgange, når barnet begynder i dagtilbud og senere i skole, og de dagligdags overgange, når barnet eksempelvis bliver afleveret om morgenen eller går fra én aktivitet til en anden

 

Viden og inspiration

-sammenhænge

Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.