Redskab

Inspiration til det forebyggende arbejde

I Demokratisk dannelse i i dagtilbud får du inspiration til det pædagogiske arbejde med demokratisk dannelse. 

I Demokratisk dannelse i i dagtilbud får, du som leder eller pædagog, inspiration til det pædagogiske arbejde med demokratisk dannelse.

Inspirationskataloget stiller skarpt på tre temaer, der er centrale i arbejdet med demokrati i børnehøjde:

  • At arbejde med medbestemmelse
  • At arbejde med børneperspektiver
  • At arbejde med forældre i demokratisk dannelse

Du vil i inspirationskataloget blive præsenteret for konkrete eksempler på arbejdet med demokratisk dannelse i vuggestuer og børnehaver, samt gode råd til ledelsen, der kan understøtte den pædagogiske praksis.

Bag om materialet

Inspirationskataloget bygger på gode erfaringer fra den afsluttende evaluering af satspuljeinitiativet Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser og er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Inspirationskataloget er målrettet ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, der ønsker at styrke arbejdet med demokratisk dannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.