Social udvikling

Læreplanstemaet 'Social udvikling' omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer.

Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

Forside til Kort om samspil og relationer
forsiden til vidensportal.dk
filmrulle
filmrulle
Demokrati i børnehøjde
filmrulle
filmrulle
Podcastsymbol
to børn klatrer i træer
Forside til 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud
Tegning af fire børn der leger
Tegning af en gruppe børn på orange baggrund
pige på cykel
Forside til Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Forside til Måleredskaber i dagtilbud

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.