Aktivitet

ForTÆL om maden – måltider med matematisk opmærksomhed

Med dette materiale kan I styrke jeres opmærksomhed på potentialet i de daglige rutiner for de 1½-3-årige børn. Her kan I hente inspiration til, hvordan I sætter fokus på matematisk opmærksomhed ved måltiderne.

Logo til ForTÆL om maden
© Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Formålet med ForTÆL om maden er at styrke de 1½-3-årige børns maddannelse og matematiske opmærksomhed i de rutiner, som danner rammen for måltiderne i dagtilbuddet.

Der ligger et stort potentiale i det, I som pædagogisk personale allerede gør og siger i forbindelse med måltidsrutinerne, fx når børnene inddrages i at hente madvognen, dækker bord, smører madder, øser suppe op til sig selv eller rydder op.

 

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed handler ikke om at undervise i matematik, men om at være opmærksom på de hverdagssituationer, der naturligt rummer matematiske muligheder. I ForTÆL om maden vises, hvordan matematisk opmærksomhed i forbindelse med måltiderne kan tage udgangspunkt i disse seks matematiske aktiviteter:

  1. Lokalisering: Børn lokaliserer og placerer sig i forhold til omgivelserne for at vide, hvor de befinder sig, eller hvordan de fx skal finde deres plads.
  2. Design: Børn ser på ligheder og forskelle, når de fx sorterer deres træklodser efter form og farve. De opdager mønstre, former og symmetri, når de arbejder med perler og perleplader.
  3. Tælling: Børn tæller og anvender antalsord i alle mulige sammenhænge. Børn ved, hvor gamle de er, de lærer turtagning og lærer at dele med hinanden i sociale sammenhænge.
  4. Måling: Børn måler alt muligt. Hvad er højest, hvad er mindst, hvor meget fylder det, hvad vejer det, og hvad koster det?
  5. Lege og spil: Børn spiller og leger sanglege, rollespil, fantasilege, terningspil, puslespil eller laver konstruktive byggerier med magneter eller Lego.
  6. Forklaring og argumentation: Børn forklarer, når de prøver at forstå og kommunikerer med deres omgivelser.

 

Materialets indhold

ForTÆL om maden består af følgende elementer:

  • et idekatalog, som giver ideer til, hvordan I kan styrke børnenes maddannelse og matematiske opmærksomhed før, under og efter måltidet
  • billedkort, I kan printe, klippe ud og hænge op i jeres dagtilbud. På kortenes bagside er der forslag til, hvad I kan tale med børnene om, når I sammen ser på billederne
  • en film, der viser situationer fra måltider. I kan fx bruge filmen som afsæt for refleksion og dialog i personalegruppen.

Idékatalog og billedkort kan downloades via bedstsammen.dk. 

 

Film

© Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

ForTÆL om maden er udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Madhus, 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.